1
2
3

Protipožiarne a dymotesné

Slúžia na zabezpečenie komunikácií bytových aj nebytových priestorov (napr. technických miestností), aby v prípade požiaru bránili prenosu tepla, plameňa a dymu do únikových zón a to počas doby, ktorá je definovaná v technickej norme.
Protipožiarne a dymotesné dvere môžu byť osadené v obložkovej, kovovej, alebo rámovej zárubni, ktorá môže byť doplnená o bočné a nadpražné dielce. Dvere s požiarnou a dymotesnou odolnosťou 60 minút sa vyrábajú len do kovových zárubní.
Ponúkame jedno a dvojkrídlové plné hladké, presklené, alebo s kazetovou výplňou. Pri presklených protipožiarnych dverách sú možnosti osadenia číreho, alebo pieskovaného skla.
Protipožiarne uzávery sa vyrábajú v typizovaných rozmeroch. V prípade atypických rozmerov je možné po konzultácii s pracovníkom technického úseku vypracovať individuálnu cenovú kalkuláciu. Pred výrobou týchto uzáverov je nevyhnutné zamerať stavebné otvory a skontrolovať podporné konštrukcie, respektíve zárubne, do ktorých sa budú protipožiarne uzávery, alebo dvere montovať.